Friday, July 6, 2007

Når poesi blir politisk

Aftenposten Morgen 01.07.2007
Enge Mariann
Seksjon: Kultur Del: 2 Side: 14
Klasse: Kultur og underholdning
Emne: Litteratur|Festivaler


Kontaktnett. I Colombia er spørsmålet om poesiens politiske funksjon ikke bare et tekstteoretisk spørsmål.

NÅR BLIR POESI politisk? Det var et av spørsmålene som ble stilt under årets Poesiefestival Berlin, som ble åpnet 23. juni og avsluttes i dag. Festivalen arrangeres av Litteraturwerkstatt Berlin (www.literaturwerkstatt.org), og er visstnok Europas største poesifestival. I år var det over hundre poeter og kunstnere fra over 20 land som deltok på festivalen.

Alternativ nobelpris. Blant gjestene var den colombianske poeten Fernando Rendón, som i 2006 mottok den alternative nobelprisen for arbeidet med Festival Internacional de Poesía de Medellín, en festival som ikke bare makter å samle tusenvis av mennesker for å høre poesiopplesninger, men som dessuten i to uker hver sommer representerer en slags fredelig unntakstilstand i det krigs- og borgerkrigsherjede landet. I forbindelse med poesifestivalen i Medellín synes ikke spørsmålet om litteraturens politiske funksjon først og fremst å være knyttet til egenskaper ved tekstene, men snarere til den konkrete politiske situasjonen poesien og de deltagende forfatterne inngår i. Årets festival finner sted i perioden 14.-22. juli, og samler poeter fra hele verden. Fra Norge deltar Liv Lundberg - for øvrig er tyske Elke Erb blant de navnene jeg gjenkjenner på det imponerende internasjonale programmet.

Rendón, som så vidt jeg vet ikke finnes gjendiktet til norsk, er ikke bare leder for Medellínfestivalen, men arbeider for øyeblikket også med å samle inn underskrifter til støtte for en appell om fred, rettferdighet og demokrati, signert en gruppe colombianske kunstnere og intellektuelle. Appellen finnes på Medellínfestivalens nettsider, www.festivaldepoesiademedellin.org.

Reelle endringer? Man kan naturligvis være skeptisk til hvorvidt en poesifestival og en slik underskriftskampanje kan medføre reelle endringer i Colombia. Men man kan like gjerne snu på problemstillingen, og spørre om det finnes noen bedre virkemidler enn slike fredelige markeringer og opprettelse av internasjonale kontaktnett?

©Aftenposten