Monday, September 17, 2007

Nordisk litterær offentlighet

Aftenposten Morgen 16.09.2007
ENGE MARIANN
Seksjon: Kultur Del: 2 Side: 14
Klasse: Kultur og underholdning
Emne: Litteratur|Internett


Nettverk. En alternativ publiseringskultur basert på idealisme og
entusiasme.

I dag avsluttes Verbale Pupiller, Århus' nye bokmesse for nordiske småforlag og festival for ny poesi. Arrangementet, som har den merkelige tittelen sin etter en «syre-roman» av den avdøde danske forfatteren Johannes L. Madsen med tittelen «For en person med verbale pupiller» (1970), er et av de seneste eksemplene på den sterke interessen for nordisk samarbeid som gjør seg gjeldende innenfor litteraturfeltet.

Alternativt. I presentasjonen på nettsidene verbalepupiller.dk peker arrangørene på oppblomstringen av mindre forlag i Norden: Småforlag som representerer en ny utgivelseskultur hvor man prøver ut forskjellige alternative publiseringsformer og gjerne samarbeider på tvers av landegrensene. En «stigende dyrkelse af et nordisk fællesskab» observerer de også på tidsskriftfronten, og nevner som eksempler det nordiske kritikktidsskriftet Kritiker og de skandinaviske nettidsskriftene Nypoesi.net og Litlive.dk/no/se.

Videre horisont. Som medredaktør for Litlive og tidligere medredaktør for Nypoesi.net har jeg lenge vært delaktig i denne «dyrkingen» av nordisk fellesskap - en aktivitet som vel å merke ikke bunner i noen nordisk patriotisme eller globaliseringsmotstand. Snarere er utgangspunktet et ønske om å utnytte de mulighetene som den språklige nærheten mellom norsk, svensk og dansk gir oss til å utvide den «hjemlige» horisonten.

Nettbasert. Det handler også om at internettmediet gir mulighet for tett og rask kontakt, uavhengig av geografiske avstander. Store deler av den nye nordiske offentligheten er nettbasert. Eksempelvis opprettet Litlive en kollektiv nordisk blogg i forbindelse med seminaret «Alternativ publisering / litterær innovasjon» på Biskops Arnö tidligere i år, og denne, publicering.blogspot.com, har nærmest utviklet seg til en nordisk litterær informasjonssentral. Logg på - join in, for å si det på internordisk.

©Aftenposten