Saturday, April 26, 2008

Kollektivt, anonymt

Aftenposten Morgen 20.04.2008
ENGE MARIANN
Seksjon: Kultur Del: 2 Side: 18
Klasse: Kultur og underholdning
Emne: Litteratur|Forfattere|Internett


INKLUDERENDE. Dansk litterært prosjekt inviterer publikum til aktiv deltagelse i skriveprosessen.

MARIANN ENGE, litteraturkritiker

MANGE samtidspoeter forsøker å få inn andre stemmer enn den «egne» i poesien, for eksempel ved å sitere andre tekster, ved å utelate, destabilisere eller mangfoldiggjøre jeget i teksten, eller ved å fokusere på det lydlige eller visuelle ved språket.

Mindre vanlig er det å trekke andre mennesker inn i selve skriveprosessen, slik den danske poeten Mette Moestrup (som har gitt ut tre diktsamlinger, senest Kingsize i 2006), gjør i prosjektet «Kollektivt, anonymt», som pågår denne måneden, frem til 27. april. En ordbok over et «nesten utdødt språk», oversatt og alfabetisk ordnet, utgjør rammen om den kollektive skrivingen, som foregår både i forbindelse med en installasjon på bibliotek i Roskilde og på nettsiden www.kollektivt-anonymt.dk.

På nett. Nettversjonen gjør prosjektet tilgjengelig overalt og terskelen for deltagelse lav. Om man klikker på et oppslagsord, for eksempel «Elske», får man opp et skrivefelt, med følgende instruks: «Skriv en sætning, hvor det valgte ord - Elske - indgår. Det, du skriver, skal være sandt for dig.» Så er det bare å skrive og lagre, og setningen er publisert.

Teksten, som stadig vokser, består så langt både av hverdagslige observasjoner og merkelige påstander, ordkløyveri og ordleker, velformulerte og krøkkete setninger, kjedelige og fascinerende passasjer.

Noen bidragsytere gir uttrykk for en viss motvilje mot å gjøre som de blir bedt om, som under ordet «Sort»: «Sort, er alt jeg ser for mig, når nogen beordrer, at det, jeg skriver, skal være sandt for mig.» Eller under «Nej»: «Nej, jeg vil ikke være anonym: Jeg hedder Anders.» Likevel holder de seg innenfor de gitte rammene.

«Kollektivt, anonymt» fremstår som et interessant litterært og sosialt eksperiment, hvor Moestrup selv har liten kontroll på resultatet. Så er det også en av deltagerne som undrer, under ordet «Du»: «Du er forfatter, hvad synes du om alle vores sætninger?»

«Kollektivt, anonymt fremstår som et interessant litterært og sosialt eksperiment, hvor Moestrup selv har liten kontroll på resultatet»

©Aftenposten

No comments: